De CQ-index is een gevalideerde vragenlijst om patiëntervaringen in de zorg te meten. Deze vragenlijst is gestandariseerd en geeft ons de mogelijkheid om op een onafhankelijke en anonieme wijze uw ervaringen als patiënt te meten.

De vragenlijst is alleen beschikbaar in het Nederlands.

De vragenlijst bestaat uit 77 vragen. De gemiddelde invultijd is slechts 13 minuten.

De CQ-index in huidige vorm is gevalideerd en heeft de goedkeuring van alle betrokken partijen (KNGF, Zichtbare Zorg, IQ Healthcare, NIVEL, Zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties).

U kunt de vragenlijst inzien via www.centrumklantervaringzorg.nl of via www.stichtingmiletus.nl.

De CQ-index is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut NIVEL, Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) en Stichting Miletus, met bijdrage van het KNGF en NPCF. De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en dient als standaard voor het meten van patiëntervaringen met fysiotherapie.

Qualizorg heeft vanzelfsprekend alle organisatorische maatregelen getroffen om de privacy van uw patiënt/cliënt te garanderen. Alle processen zijn getoetst door het Centrum Klantervaring Zorg die Qualizorg hiervoor heeft geaccrediteerd. Inmiddels meet Qualizorg BV dagelijks dan ook voor ruim 2500 fysiotherapiepraktijken en meer dan 12.000 fysiotherapeuten uw ervaring als patiënt.

Veel gestelde vragen.

Indien u andere vragen heeft, schroom dan niet ons te bellen.