Traumatische Knieklachten: Van Klachten tot Herstel

Traumatische knieklachten kunnen optreden als gevolg van een val, een plotselinge verdraaiing of een andere onverwachte gebeurtenis. Deze aandoeningen komen vaak voor bij sportblessures en andere activiteiten die niet gerelateerd zijn aan werk of verkeer. Hieronder behandelen we de verschillende soorten traumatisch knieletsel en hoe fysiotherapie kan helpen bij het verminderen van klachten en beperkingen.

Het natuurlijke beloop van knieletsel

Over het algemeen heeft knieletsel een gunstig beloop. Bij de meeste mensen treedt binnen drie maanden aanzienlijk herstel op. Echter, afhankelijk van de aard en de ernst van het letsel kan er op lange termijn een verhoogd risico op knieartrose ontstaan. Bij knieartrose brokkelt of slijt het laagje kraakbeen in de knie af. Dit benadrukt het belang van tijdige en adequate behandeling van knieletsel.

Een trauma is bijvoorbeeld een ongeluk tijdens sport, werk of in het verkeer. Een direct trauma aan de knie kan leiden tot weefselbeschadiging, wat weer leidt tot pijn, zwelling en beperkte beweeglijkheid. Door het gunstige natuurlijke beloop zijn patiënten gelukkig vaak binnen enkele weken klachtenvrij en in staat om hun normale activiteiten te hervatten. Toch is dit niet altijd het geval. Op dat moment komt fysiotherapie in beeld.

Hoe fysiotherapie helpt

Fysiotherapie is een essentieel onderdeel van de revalidatie bij traumatische knieklachten. De medewerkers van Fysiotherapie Paans begrijpen de complexiteit van deze aandoeningen en bieden gespecialiseerde behandelingen om u te helpen herstellen. Neem contact op voor vrijblijvend advies of lees hieronder verder over veelvoorkomend traumatisch knieletsel en de positieve werking van fysiotherapie.

Binnenste kniebandletsel

Bij een trauma met een grote inwerkende kracht vanaf de buitenkant van de knie neemt de kans op een (gedeeltelijke) scheur van de binnenste knieband toe. Dit kan leiden tot zwelling en pijn. Een geïsoleerd letsel van de binnenste knieband zal meestal binnen drie maanden spontaan genezen. In zeldzame gevallen kan een totale scheur van de binnenste knieband voorkomen en dit kan samengaan met letsel aan andere structuren in de knie.

Als er binnen enkele uren na het trauma zwelling in het kniegewricht ontstaat, dan is de kans groot dat er een beschadiging van de kruisbanden of menisci is. Dit kan ook instabiliteitsklachten veroorzaken – zoals door de knie zakken – die op langere termijn beperkingen en klachten kunnen veroorzaken. Fysiotherapie kan u helpen bij het herwinnen van stabiliteit en mobiliteit in de knie.

Voorste kruisbandletsel

Een letsel van de voorste kruisband treedt meestal op bij plotselinge bewegingen waarbij de voet naar buiten beweegt en de knie naar binnen (valgus-exototatiebeweging) of bij een geforceerde ventrale verplaatsing van het onderbeen (tibia) ten opzichte van het bovenbeen (femur).

Er zijn aanwijzingen dat vrouwen tijdens risicosporten een groter risico op een voorstekruisbandletsel hebben dan mannen. Dit komt mogelijk door de instabiliteit van gewrichten bij vrouwen. Daarnaast kunnen hormonale factoren hier ook een rol bij spelen. Fysiotherapie is een belangrijk onderdeel van het herstelproces na een voorste kruisbandletsel.

Meniscusletsel

Een meniscusletsel kan in de acute fase en enige tijd na het trauma gepaard gaan met hydrops, pijn en slotklachten bij het buigen of strekken van de knie. Bij een slotstand van de knie na een trauma is vaak sprake van een meniscusletsel. Een meniscusletsel ontstaat vaak na een (geforceerde) draaibeweging van het onderbeen tijdens gelijktijdige flexie of extensie, maar kan ook zonder duidelijk voorafgaand trauma optreden.

In het laatste geval kan het gaan om degeneratief meniscusletsel. Er zijn aanwijzingen dat klachten van een meniscusletsel binnen drie maanden tot een jaar aanzienlijk verminderen en dat sommige meniscusletsels spontaan kunnen herstellen. In andere gevallen is gespecialiseerde fysiotherapie vereist om het herstel te bevorderen.

Onze aanpak bij Fysiotherapie Paans

Na het lezen van de bovenstaande alinea’s is het duidelijk dat er veel verschillende knieklachten bestaan met elk hun eigen oorzaken en gevolgen. Onze ervaren fysiotherapeuten stellen daarom individuele behandelplannen op die volledig zijn afgestemd op uw specifieke situatie. Onze aanpak omvat:

Grondige Evaluatie: We beginnen met een grondige beoordeling van uw knieklachten en de ernst van het letsel.

Persoonlijk Behandelplan: Op basis van de evaluatie stellen we een persoonlijk behandelplan op dat is gericht op uw herstel en herstel van functie.

Revalidatie-oefeningen: We begeleiden u bij het uitvoeren van specifieke revalidatie-oefeningen om de kracht, stabiliteit en mobiliteit van de knie te verbeteren.

Pijnbeheer: Indien nodig bieden we pijnbeheerstrategieën om uw comfort te vergroten.

Ondersteuning en Begeleiding: We staan aan uw zijde gedurende het hele herstelproces en bieden continue ondersteuning en begeleiding.