Huisreglement

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement.

  1. Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed vanuit de Aanvullende Verzekering. Controleer uw aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt geen verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie. U kunt de tarieven voor niet- vergoede behandelingen raadplegen op onze tarievenlijst in de wachtkamer en op deze website.
  2. Uw privacy is gewaarborgd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie ook de pagina Klachtenregeling
  3. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; u kunt hiervan een afschrift krijgen van uw fysiotherapeut of de praktijkassistente. Zie ook de pagina Klachtenregeling
  4. U wordt, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht bij ieder bezoek een handdoek mee te nemen. U wordt verzocht geschikte schoenen en kleding te dragen tijdens het oefenen in de oefenzaal.
  5. U wordt geacht de instructies van uw fysiotherapeut op te volgen. De praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van personen die zich niet aan de instructies hebben gehouden.
  6. De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor het zoekraken van uw eigendommen.
  7. Laat altijd uw afspraken vastleggen op uw afsprakenkaart. Dat voorkomt onnodig misverstand. Bij verhindering van een afspraak dient deze minimaal 24 uur voor de behandeltijd te worden afgezegd. Wij zijn genoodzaakt niet tijdig afgezegde afspraken in rekening te brengen.
  8. De praktijk is van maandag t/m vrijdag telefonisch te bereiken van 08.00 – 18.00 uur op nummer 0183-409751 of 06-21913062 ’s Avonds  en in het weekend kunt u een voicemailbericht achterlaten. U kunt ons via e-mail berichten op info@fysiotherapiepaans.nl
  9. Om de continuïteit van het behandelproces te waarborgen nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens studie-, vakantie- en ziekteverzuim.
  10. In geval van een calamiteit dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen

Wij wensen u een prettige tijd in onze praktijk.

Team Fysiotherapie Paans